Tác động cột sống

Khuyến mại được trừ trực tiếp trong giỏ hàng

Gói dịch vụ 100K

 • Giảm giá 5%

  95K
  Combo 5 buổi
 • Giảm giá 10%

  90K
  Combo 10 buổi
 • Giảm giá 15%

  85K
  Combo 15 buổi
 • Giảm giá 20%

  80K
  Combo 20 buổi

Gói dịch vụ 150K

 • Giảm giá 10K

  140K
  Combo 5 buổi
 • Giảm giá 20K

  130K
  Combo 10 buổi
 • Giảm giá 30K

  120K
  Combo 15 buổi
 • Giảm giá 40K

  110K
  Combo 20 buổi