Lương y Nguyễn Ngọc Hương

Dựa trên bộ môn Tác động Cột sống của thầy tổ nghề Nguyễn Tham Tán, thầy Nguyễn Ngọc Hương sáng tạo ra môn Y Võ Trật Đả, đem lại công hiệu nhanh chóng cho các bệnh cơ xương khớp như chân dài chân ngắn, xương cùng, trệch khớp... Thầy Nguyễn Ngọc Hương cũng là người đưa Tác động Cột sống đến với nhiều quốc gia trên thế giới.
Bên cạnh đó, thầy có năng lực sử dụng thôi miên như một liệu pháp trị liệu hiệu quả với bệnh trầm cảm, đau đầu, mất ngủ...khi các phương pháp thông thường không xử lý được. Thầy nhận chữa tắc tia sữa miễn phí.

TOP